2 Eylül 2013 Pazartesi

Çocuklarda Kolik

Belirtiler ve semptomlar
-Ağlama Zamanlaması : kolik olan veya olmayan bebeklerin ağlayan çoğunlukla 6 haftalığa geldiğinde akşam saatlerinde ve arttığı görülmektedir
-Ağlama miktarı : ; annenin parite , ya da ebeveynlerin
sosyo-ekonomik durumu, eğitimi , ya da yaşı. ağlama miktarı bir bebeğin cinsiyeti ile ilgili değildir
-Ağlama Özellikleri : düzenli ağlama ile karşılaştırıldığında , kolik ağlama daha çalkantılı veya dysphonic ve daha yüksektir.
-Ailenin günlük rutini

Normal fiziksel bulgular:
-Kilo alımı : kolik olan bebeklerde genellikle hızlı bir büyüme vardır.
-Ağlamaya neden olabilecek ciddihastalıklar dışlanmalıdır.

-Gastrointestinal nedenler ( örneğin , gastroözofageal reflü hastalığı, aşırı ya da yetersiz beslenme , süt proteini alerjisi , katıların erken girişi )
-Deneyimsiz anne  veya besleme sonrası geğirme
-Sigara dumanı ve metabolitleriyle maruziyet
-Gıda alerjisi 
-Düşük doğum ağırlığı 
-Karakteristik bağırsak mikroflorası

tanı:
Başka bir durum şüphesi söz konusu değilse Laboratuar çalışmaları genellikle endike değildir.
Hastanın dışkısı aşırı sulu ise azaltmak için bazı maddeler faydalı olabilir ; olumlu sonuçlar altta yatan bir GI sorunu gösteriyor olabilir.
Dışkı inek sütü allerjisi ekarte etmek için gizli kan testi yapılabilir.
Sinirlilik ve ağlama  özofajit ile ilişkili ağrı GÖRH ile ilişkili olabilir
  
Kolik genellikle aşırı , paroksismal ağlama ile karakterize bir davranış sendrom olarak tanımlanmaktadır . Kolik büyük olasılıkla akşamları ortaya çıkar. 

Kolik  anlaşılamamış bir olgudur .Genellikle kendini sınırlayan ve iyi huylu olduğuna inanılmaktadır. Farklı besleme uygulamaları ve ağlama aşırı aerophagia kolik ile ilişkili olabileceği düşündürmektedir. 

patofizyoloji
Kelime olarak kolik yunanca kolikos veya kolondan kaynaklanmaktadır. 
Kolik dünya çapında bebeklerin % 10-30 etkiler.
Bu durum erkek ve kız bebeklerinde eşit sıklıkta  görülür.
Kolik sendromu yenidoğanda, 4 ay 2 hafta arası bebeklerde sık görülmektedir .
Kolik olan bebekler genellikle hızlı bir büyüme vardır .

Nedenleri
GI nedenler olabilir gastroözofageal reflü ve fazla besleme , yetersiz beslenme , süt proteini alerjisi ve katıların erken giriş . 
Son epidemiyolojik kanıtlar sigara dumanı ve metabolitlerine maruziyetin kolik ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir . Annenin sigara ve gebelik sırasında nikotin replasman tedavisi ( NRT ) maruz kalması kolik ile ilişkili olabilir . 

Ayırıcı tanılar
bronşiolit
Gastroözofageal Reflü
intussusepsiyon
Menenjit , Aseptik
Menenjit , Bakteriyel
Orta Kulak İltihabı
zatürree

Birçok iyi huylu ama kanıtlanmamış tedavi yöntemleri kolik için kullanılabilir .

Disiklomin hidroklorür kolik tedavisinde etkili olduğu için klinik çalışmalarda kanıtlanmıştır bir antikolinerjik ilaçtır. Ancak, ciddi , nadir yan etkileri ( örneğin , apne , solunum güçlüğü , nöbetler , senkop ) , nedeniyle kullanımı önerilmez.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder