19 Ağustos 2013 Pazartesi

Kalbin ve Damarların yapısı

Kalp iki atrium ve iki ventrikül olmak üzere 4 odacıktan meydana gelir.Atriumlar ventrikülerin kontraksiyonu sırasında içlerine kan alırlar, ventriküllerin gevşemesi sırasında ise depoladıkları kanı ventriküllere gönderirler.Ventriküller ise yüksek basınçlıdırlar vücuda dolaşan kanı pompalarlar  ve bu nedenle ventriküller
atriumlara nazaran daha kalındır. Sol ventrikül ise sağa göre daha kalındır.Atriumlar interatrial septumla ventriküller ise interventriküler septumla ayrılmışlardır.
Sağ atrium ile sağ ventrikül arasında triküspit denilen 3 valfli kapakçık, sol atrium ile sol ventrikül arasında 2 valfli mitral kapak bulunur. Bu kapakların ikisine birden atrioventriküler kapaklar dener.
Korda tendinea denilen yapılar bu kapakların iyi şekilde kapanmalarını sağlarlar.
Bundan başka ventriküllerden pompalanan kanın geri dönmesini engelleyen aort ve pulmoner kapaklar bulunur.
Kalbin en dış kısmında perikart adı verilen çift katlı bir zar bulunur. Bunun kalbe yapışık olan içteki kısmına visseral perikard, dıştaki kısmına ise perietal perikard adı verilir.Bu iki kat arasında bir miktar sıvı bulunur.Parietal perikard kalbin göğüs kafesi içerisinde stabilitesini sağlar.
Sol ventrikülden ve sağ ventrikilden sistolle kan kalpten uzaklaştırılır.Sağ ventrikülden aort yoluyla vüvuda yayılan kan, dokulara ulaştıktan sonra ordaki birtakım alışverişerr sonucu ince kılcal venlere oksijensiz kan geçtikten sonra superior ve inferior vena cava yoluyla kalbin sağ atriumuna oksijeni az olan kan döner.Sağ atriumdan sol ventrüle geçen kan ise gene ventrikülerin kasılması ile akciğer atardamarı vasıtasıyla akciğere giden oksijeni az olan kan akciğerde hava değişimi sonucu oksijenlenmiş olarak kalbin sol atriumuna gelir. Buradan diastolde ventrüle geçen kan  sistolde tekrar aorta verilerek vücuda gönderilir. Bu dolaşım sirkülasyonu her zaman devam eder.

Kalbin iletim sistemi:Kalpte iki türlü hücre gurubu vardır ; bunlar impuls oluşturan ve bu impulslara kontraksiyon ile cevap veren hücreler olmak üzere.Kalbin bir yerinde oluşan bir uyarı sinsisyum nedeniyle bütün kalpte kontraksiyona neden olur.Kalbin eksitasyonu sinüs düğümü ile olur.Uyarı buradan atriumlara ve atrioventriküler düğüme yayılır. Oradan da his huzmesi üzerinden purkinj hücrelerine oradan da tüm myocarda bu iletilir.Bu iletim EKG de izlenebilinir. Sinus düğümündeki her aksiyon potansiyeli bir kalp atışını doğurur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder