5 Nisan 2012 Perşembe

Valium (diazepem) nedir, hangi hastalıklarda kullanılır ?

diazepam:

Farmakolojik sınıf: Benzodiazepin
Terapötik sınıf: Anksiyolitik, antikonvülsan, sedatif-hipnotik, iskelet kas gevşetici (santral etkili)
ETKİ HİKAYESİ:
Gama-amino butirik asit reseptörlerini uyararak anksiyolitik etkisi ve MSS depresyonu üretir. Inhibe polisinaptik afferent yollarda tarafından omurganın iskelet kasları rahatlatır. Arttırıcı presinaptik inhibisyonu ile nöbetler kontrol eder.

Anksiyete bozuklukları
endoskopi önce
Status epileptikus ve şiddetli tekrarlayan çırpınma nöbetleri
Epilepsi olan seçilmiş dirençli hastalarda adjuvan kullanımı
Yerel patoloji, serebral palsi, atetozis, "sert-adam" sendromu veya tetanoz ile ilişkili Kas spazmı
Akut alkol yoksunluğunda

Kontrendikasyonlar
• Aşırı duyarlılık reaksiyonu olanlarda, alkol veya tartrazin le
• Koma veya merkezi sinir sistemi depresyonu
• Dar açılı glokom
Şunlarda ise dikkatli kullanın:
• karaciğer fonksiyon bozukluğu, şiddetli böbrek yetmezliği
• yaşlı hastalarda
• Hamile veya emziren hasta (kullanması tavsiye edilmez)
• çocuklar.

Yan etkiler:
MSS: baş dönmesi, uyuşukluk, letarji, depresyon, sersemlik, şaşkınlık, öfke, manik veya hipomanik ataklar, huzursuzluk, parestezi, baş ağrısı, konuşma bozukluğu, dizartri, sersemlik, tremor, distoni, canlı rüyalar, ekstrapiramidal reaksiyonlar, hafif paradoksal eksitasyon
bradikardi, taşikardi, hipertansiyon, hipotansiyon, çarpıntı, kardiyovasküler kollaps
bulanık görme, çift görme, nistagmus, burun tıkanıklığı
bulantı, kusma, ishal, kabızlık, mide hastalıkları, yutma güçlüğü, artmış tükrük salgısı
idrar retansiyonu veya kaçırma, adet düzensizlikleri, jinekomasti, libido değişiklikleri
Hematolojik: eozinofili, lökopeni, agranülositoz ve trombositopeni gibi kan diskrazisi
Karaciğer: Karaciğer fonksiyon bozukluğu
Kas-iskelet: Solunum kas sertliği, kas bozuklukları: solunum depresyonu
Cilt: dermatit, döküntü, kaşıntı, ürtiker, terleme
Diğer: kilo alımı veya kaybı, iştah azalması, ödem, hıçkırık, ateş, fiziksel veya psikolojik ilaç bağımlılığı ve toleransı


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder