5 Nisan 2012 Perşembe

Asiklovir nedir, hangi hastalıklarda kullanılır ?

asiklovir:

Farmakolojik sınıf: Asiklik pürin nükleozid analoğu
Terapötik sınıf: Antiviral
Etki yolu:
 viral DNA replikasyonunu inhibe eder. Herpes  tip 1 (HSV-1) ve 2 (HSV-2), varisella-zoster virüsü, Epstein-Barr virüsü ve sitomegalovirüs (CMV) lere etkilidir.

Endikasyonları:
-Herpes zoster : Akut tedavi (zona)
-Genital herpes : İlk atak
-Tekrarlayan genital herpes atakları için : Kronik baskılayıcı tedavi
-Tekrarlayan genital herpes atakları için : Aralıklı tedavi
-Tekrarlayan herpes labialis :  (uçuk)
- Varisella (su çiçeği)
-Herpes simpleks ensefaliti
-Immün sistemi baskılanmış hastalarda Varisella zoster enfeksiyonları

Yan etkiler:
MSS: saldırgan davranışlar, baş dönmesi, halsizlik, güçsüzlük, parestezi, baş ağrısı; Iensefalopatik değişiklikleri (letarji, titreme, obtundation, konfüzyon, halüsinasyonlar, ajitasyon, nöbet, koma)
- periferik ödem
-görme anormallikleri
-bulantı, kusma, ishal
-proteinüri, hematüri, kristalüri, vajinit, kandidiazis, regl değişiklikler, vulviti, oligüri, böbrek yetmezliği, glomerülonefrit
Hematolojik: anemi, lenfadenopati, trombositopeni, trombotik trombositopenik purpura / hemolitik üremik sendrom (immün sistemi baskılanmış hastalarda), yaygın damar içi pıhtılaşma, hemoliz, lökopeni, leukoclastic vaskülit
Karaciğer: sarılık, hepatit
Kas-iskelet: miyalji
Cilt: fotosensitivite döküntü, kaşıntı, anjiyoödem, alopesi, ürtiker, şiddetli lokal enflamatuar reaksiyonları (IV ekstravazasyon ile), toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme
Diğer: gingival hiperplazi, ateş, aşırı susama, ağrı enjeksiyon yerinde, anafilaksi, Stevens-Johnson sendromu

1 yorum:

Servis dedi ki...

ağır ceza avukatı olarak bu yararlı paylaşımlarınızın devamını dileriz.

Yorum Gönder