5 Nisan 2012 Perşembe

Van der Woude sendromu nedir ?

Van der Woude sendromu: alt dudak çukurlar ve yarık dudak ve / veya damak yarığı ile karakterize genetik bir hastalıktır. Bu, bilinen en yaygın yarık sendromudur.

Van der Woude sendromu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Yarık dudak, yarık damak ya da her ikisi olabilir.Dudak çukurları görünür,

Sendrom otozomal dominant bir şekilde geçer. Bu sendrom, kromozomu üzerindeki 1 IRF6 geninin (interferon düzenleyici faktör 6) mutasyonundan kaynaklanmaktadır.

Wolff-Parkinson-White Sendromu nedir ?

Wolff-Parkinson-White Sendromu: kalbin elektrik sistemindeki bir anormalliğin
neden olduğu bir durum. Kısaltılmış hali WPW sendromu. WPW sendromunda kalbin içerisinde ekstra bir elektrik odağı bulunur.
WPW sendromu yaşamı tehdit edici olabilir. WPW sendromu kısa devre radyofrekans enerjisi kullanılarak yok edilir,
radyofrekans kateter ablasyonu olarak adlandırılan bir yöntemle, kısa devre yıkımı ile tedavi edilebilir.

abduksiyon nedir ?

abduksiyon: Vücut uzuvlarının orta hattan uzaklaşmasıdır.
Bunun tersi ise adduksiyondur.

Asiklovir nedir, hangi hastalıklarda kullanılır ?

asiklovir:

Farmakolojik sınıf: Asiklik pürin nükleozid analoğu
Terapötik sınıf: Antiviral
Etki yolu:
 viral DNA replikasyonunu inhibe eder. Herpes  tip 1 (HSV-1) ve 2 (HSV-2), varisella-zoster virüsü, Epstein-Barr virüsü ve sitomegalovirüs (CMV) lere etkilidir.

Endikasyonları:
-Herpes zoster : Akut tedavi (zona)
-Genital herpes : İlk atak
-Tekrarlayan genital herpes atakları için : Kronik baskılayıcı tedavi
-Tekrarlayan genital herpes atakları için : Aralıklı tedavi
-Tekrarlayan herpes labialis :  (uçuk)
- Varisella (su çiçeği)
-Herpes simpleks ensefaliti
-Immün sistemi baskılanmış hastalarda Varisella zoster enfeksiyonları

Yan etkiler:
MSS: saldırgan davranışlar, baş dönmesi, halsizlik, güçsüzlük, parestezi, baş ağrısı; Iensefalopatik değişiklikleri (letarji, titreme, obtundation, konfüzyon, halüsinasyonlar, ajitasyon, nöbet, koma)
- periferik ödem
-görme anormallikleri
-bulantı, kusma, ishal
-proteinüri, hematüri, kristalüri, vajinit, kandidiazis, regl değişiklikler, vulviti, oligüri, böbrek yetmezliği, glomerülonefrit
Hematolojik: anemi, lenfadenopati, trombositopeni, trombotik trombositopenik purpura / hemolitik üremik sendrom (immün sistemi baskılanmış hastalarda), yaygın damar içi pıhtılaşma, hemoliz, lökopeni, leukoclastic vaskülit
Karaciğer: sarılık, hepatit
Kas-iskelet: miyalji
Cilt: fotosensitivite döküntü, kaşıntı, anjiyoödem, alopesi, ürtiker, şiddetli lokal enflamatuar reaksiyonları (IV ekstravazasyon ile), toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme
Diğer: gingival hiperplazi, ateş, aşırı susama, ağrı enjeksiyon yerinde, anafilaksi, Stevens-Johnson sendromu

Valium (diazepem) nedir, hangi hastalıklarda kullanılır ?

diazepam:

Farmakolojik sınıf: Benzodiazepin
Terapötik sınıf: Anksiyolitik, antikonvülsan, sedatif-hipnotik, iskelet kas gevşetici (santral etkili)
ETKİ HİKAYESİ:
Gama-amino butirik asit reseptörlerini uyararak anksiyolitik etkisi ve MSS depresyonu üretir. Inhibe polisinaptik afferent yollarda tarafından omurganın iskelet kasları rahatlatır. Arttırıcı presinaptik inhibisyonu ile nöbetler kontrol eder.

Anksiyete bozuklukları
endoskopi önce
Status epileptikus ve şiddetli tekrarlayan çırpınma nöbetleri
Epilepsi olan seçilmiş dirençli hastalarda adjuvan kullanımı
Yerel patoloji, serebral palsi, atetozis, "sert-adam" sendromu veya tetanoz ile ilişkili Kas spazmı
Akut alkol yoksunluğunda

Kontrendikasyonlar
• Aşırı duyarlılık reaksiyonu olanlarda, alkol veya tartrazin le
• Koma veya merkezi sinir sistemi depresyonu
• Dar açılı glokom
Şunlarda ise dikkatli kullanın:
• karaciğer fonksiyon bozukluğu, şiddetli böbrek yetmezliği
• yaşlı hastalarda
• Hamile veya emziren hasta (kullanması tavsiye edilmez)
• çocuklar.

Yan etkiler:
MSS: baş dönmesi, uyuşukluk, letarji, depresyon, sersemlik, şaşkınlık, öfke, manik veya hipomanik ataklar, huzursuzluk, parestezi, baş ağrısı, konuşma bozukluğu, dizartri, sersemlik, tremor, distoni, canlı rüyalar, ekstrapiramidal reaksiyonlar, hafif paradoksal eksitasyon
bradikardi, taşikardi, hipertansiyon, hipotansiyon, çarpıntı, kardiyovasküler kollaps
bulanık görme, çift görme, nistagmus, burun tıkanıklığı
bulantı, kusma, ishal, kabızlık, mide hastalıkları, yutma güçlüğü, artmış tükrük salgısı
idrar retansiyonu veya kaçırma, adet düzensizlikleri, jinekomasti, libido değişiklikleri
Hematolojik: eozinofili, lökopeni, agranülositoz ve trombositopeni gibi kan diskrazisi
Karaciğer: Karaciğer fonksiyon bozukluğu
Kas-iskelet: Solunum kas sertliği, kas bozuklukları: solunum depresyonu
Cilt: dermatit, döküntü, kaşıntı, ürtiker, terleme
Diğer: kilo alımı veya kaybı, iştah azalması, ödem, hıçkırık, ateş, fiziksel veya psikolojik ilaç bağımlılığı ve toleransı


1 Nisan 2012 Pazar

-- www.ekonomitrend.com -- ekonomi ve piyasa takibinde yeni rehber siteniz....

İçerisinde güncel ve genel ekonomi, piyasa, borsa, dış ticaret...vs birçok alanda rehber olacak bilgilere sahip ekonomi sitesidir.
www.ekonomitrend.com