29 Ekim 2011 Cumartesi

endokrinoloji-timus

Göğüs kemiği arkasında ve akciğerler arasında yer alan timus bezi, ergenliğe kadar etkindir.Timus, ergenlikten sonra, yavaş yavaş küçülür ve yerine yağ olmaya başlar.
Thymosin timus hormonudur. ve hastalıklarla savaşan T hücrelerinin gelişimini teşvik eder.

endokrinoloji-pineal bez(epifiz)

Epifiz bezi melatonin üretir, sirkadiyen ritim korumasına ve üreme hormonlarını düzenlenmesine yardımcı olur.En son keşfedilen, biraz gizemli bir organ olarak kabul edilir.

endokrinoloji-paratiroid bezi

Paratiroid hormonu, vücudun kalsiyum düzeyini düzenler.Dört paratiroid bezi vardır ve herbiri pirinç tanesi büyüklüğündedir. Birbirlerine yakın olmalarına rağmen, paratiroid bezleri, tiroid bezi ile ilgili değildir.
Paratiroid bezleri vücudumuzda kalsiyum seviyesini düzenlemek için paratiroid hormon salgılarlar.

endokrinoloji-ovaryumlar

Bunlar iki ana hormon-östrojen ve progesteron salgılar.
Yumurtalıklar ile ilişkili hastalıklar; yumurtalık kistleri, yumurtalık kanseri, adet döngüsü bozuklukları, polikistik over sendromu sayılabilir.

endokrinoloji-tiroid

Iki ana tiroid hormonları T3 ve T4 ttür.
Hipofiz bezi ve hipotalamus tiroidi kontrol eder. Tiroid hormon düzeyleri çok düşükolduğunda, hipotalamus, hipofizi tiroid uyarıcı hormon (TSH) üretmi için uyarır Bunu TRH ile yapar. Tiroid bezi daha fazla hormon üreterek bu olaylar zincirine yanıt verir.

endokrinoloji-pankreas

Pankreas, vücudun kan glikoz (şeker) dengesini korur.
   
hormonları, insülin ve glukagondur.
    
Diyabet, pankreas ile ilişkili en sık görülen hastalıktır.


endokrinoloji-böbrek üstü (adrenal) bezleri

böbrek üstü (adrenal) bezleri:
Böbreküstü bezleri, böbrekler, iki ayrı bölümden oluşur.Dış kısmına Adrenal korteks denir oluşur. Iç bölge adrenal medulla olarak bilinir.
Adrenal Korteks Hormonları:Adrenal korteks,glukokortikoidler ve mineralcorticoids iki ana gruba üretir. Glukokortikoid salınımı hipotalamus ve hipofiz bezi tarafından tetiklenir. Mineralcorticoidler böbrek tarafından tetiklenen sinyaller aracılığı ile salınır. 

endokrinoloji-hipofiz

Hipofiz ön ve arka olmak üzere iki loba ayrılır.Ön loba adeno hipofiz arka loba ise nörohipofiz denir.Ön lob;pars distalis,pars intermedialis ve pars tuberalis olmak üzere 3'e ayrılır.

endokrinoloji-hipotalamus

 Hipotalamus:
     Vücudun homeastazını düzenleyen beynin bir bölümüdür. Kalp hızı ve kan basıncı,vücut ısısı,sıvı ve elektrolit dengesi, susuzluk ,iştah ve vücut ağırlığı,mide ve bağırsakların glanduler sekresyonları...vs gibi etkenler hipotalamusun uyarılmasını sağlar..Hipotalamus sinir sistemi ile endokrin sistem arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır.
    Hipotalamus;talamusun altında hipofiz ve beyin sapının üzerinde yer alır.Sinir sisteminden bir sinyal aldığında hormonlarını salar. Hipotalamus hormonları şunlardır:

*Kortikotropin salgılatıcı hormon (CRH): CRH, böbreküstü bezleri, metabolizma ve bağışıklık yanıtının düzenlenmesine yardımcı kortikosteroidleri serbest bırakmak için ön hipofiz bezine bir mesaj gönderir.
  
*Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH): GnRH, folikül stimüle edici hormon (FSH) ve yumurtalıklar ve testislerin normal çalışmasını sağlayan luteinizan hormon'u (LH), serbest bırakmak için ön hipofizi uyarır.

*Büyüme hormonu salgılatıcı hormon (GHRH) veya büyüme hormonunun inhibe edici hormon (GHIH) (somatostain olarak da bilinir): GHRH büyüme hormonu'nu (GH) serbest bırakmak için ön hipofizi uyarır; GHIH(somatostatin) tam tersi bir etkiye sahiptir. Çocuklarda, GH, sağlıklı bir vücut kompozisyonunu korumak için şarttır. Yetişkinlerde ise, sağlıklı bir kemik ve kas kütlesini ve yağ dağılımı etkiler.

*Prolaktin salgılatıcı hormon (PRH) veya prolaktin inhibe edici hormon (PIH) (dopamin olarak da bilinir): PRH prolaktin üretim yoluyla anne sütü üretimini sağlamak için ön hipofizi uyarır. Tersine, PIH prolaktini inhibe ederek süt üretimini de inhibe etmiş olur..