13 Aralık 2010 Pazartesi

Üroloji ders notları-literatür

ÜROLOJİ LİTARETÜR KELİMELER

Anorsizm(Anorchism), Anorsidi(Anorchidia): Testislerin yoklugu
Antegrad ejakülasyon (Antegrade ejaculation): Disariya ejakülasyon
Anüri (Anuria): 24saatlik idrarin 100ml'nin altinda olmasi
Artifisyel inseminasyon (Artificial insemination): Yapay dölleme
Asenden (Ascenden): Yukariya çikan
Aspermi (Aspermia): Semenin olmamasi
Azoospermi (Azoospermia): Semende(menide) hiç sperm bulunmamasi
Balanit (Balanitis): Glans penisin iltihabi
Balanopostit (Balanoposthitis): Sünnet derisi ve glans penisin iltihabi
Basket : Tas kapani - litolapaksi aleti
Bilateral: Iki tarafli
Buji (Bougie): Kanal seklinde bir organ ve olusumu (üretra, vajen vb gibi) genisletmek veya tikanikligi ortadan kaldirmak için kullanilan ince uzun silindir seklinde bir alet
Desenden (Descenden): Asagiya inen
Detrüsör (Detrusor): Mesane kasi
Dilatasyon (Dilatation): Tübüler yapiya sahip bir organin hacimce genisletme islemi
Diüretik (Diuretic): Idrar söktürücü
Diürez (Diuresis): Idrarin hacimce artmasi
Divertikül (Diverticulum): Organ lümenine açilan son ucu kapali kese seklinde olusum
Dizüri (Dysuria): yanmali veya agrili idrar etme
Ejakülasyon (Ejaculation): Fiskirtma, firlatma, bosalma
Ektomi (Ectomy): Herhangi bir organ veya bezin cerrahi yöntemle çikarilmasi
Ektopi (Ectopia): Bir organ veya olusumun normal yeri disinda bulunmasi
Empotans (Impotence): Cinsel yetersizlik
Endoskop (Endoscope): Endoskopi yapilan alet
Endoskopi (Endoscopy): Endoskop vasitasiyla içi bos organlarin içeriden gözlenmesi
Enkontinans (Incontinence): Idrar tutamama
Stres Enkontinans:Mesaneye ilave basinçla idrar kaçma hali
Sikisma Enkontinansi( urgent incontinence)zorunlu ve siddetli idrar yapma istegi sonrasi idrar kaçirma,tipik stabil olmayan mesane semptomudur.
Sürekli Enkontinans: üriner fistülü bulunanlarda görülür
Tasma enkontinansi: obstrüksiyona bagli Mesanenin ileri derecede dolmasi sonucu olusur
Enükleasyon (Enucleation): Bir organin içindeki herhangi bir patolojik olusumun içten soyulup çikarilmasi
Epididimektomi(Epididymectomy): Epididimin çikartilmasi
Epididimit (Epididymitis): Epididimin iltihabi
Epididimoorsit (Epididymoorchitis): Epididim ve testisin iltihabi
Filiform buji (Filiform bougie): Ipliksi buji
Follovir (Follower): Takipçi katater
Glob vezikale (Glob vesicale): Sidik tutulmasina bagli mesane siskinligi
Gonad: Cinsiyet bezi
Hemospermi (Hemospermia), Hematospermi (Hematospermia): Menide kan bulunmas
Infertilite (Infertility): Çocuk yapma yeteneginin az olmasi
Ipsilateral: Ayni taraf
Kateter (Catheter):Çesitli materyellerden yapilmis içi bos silindir biçimindeki cihazdir.
Kontrlateral: Karsi taraf
Kriptorsidizm (Cryptorchidism): Inmemis testis
Libido: Cinsel istek, yaratici enerji
Litiyazis (Lithiasis): Tas olusumu
ürolitiyazis (Urolithiasis):Idrar bosaltim kanallarinda tas olusumu
Nefrokalsinozis (Nephrocalcinosis): Böbrek parankiminde kalsifikasyon
Nefrolitiyazis (Nephrolitasis): Böbrek idrar toplayici kanallarinda tas olusumu
Litolapaksi (Litholapaxy): üriner sistem tasinin endoskopik yöntemlerle çikartilmasi
Litotomi (Lithotomy):1-Tasin içinde bulundugu organi keserek çikartilmasi.2- Sistoskopik girisimleri yapabilmek için verilen pozisyon; dizlerin bükülüp bacaklarin yana açildigi özel bir pozisyon, jinekolojik pozisyon
Malrotasyon (Malrotation): Normal disi dönme
Nefrit (Nephritis): Böbreklerin enflamasyonu
Analjezik nefriti (Analgesic nephritis):Uzun süre yüksek doz analjezik (özellikle fenasetin grubu) kullanilmasina bagli gelisen renal papiller nekrozla beraber olan interstisyel nefrittir
Interstisyel nefrit (Interstitial nephritis: Baslica böbregin interstisyel dokusunu içeren inflamasyon
Gebelik nefriti (Nephritis gravidarum): Hamilelikte gelisen nefrit tipi
Hemorajik nefrit (Hemorrhagic nephritis): Hematuriye eslik eden akut glomerülonefrit
Herediter nefrit (Hereditary nephritis): Sinirsel sagirlikla beraber olan özellikle erkeklerde görülen kronik renal yetmezlikle sonuçlanan ailevi renal hastaliktir
Lupus nefriti (Lupus nephritis): Hematüri ve siklikla hipertansiyonsuz ilerleyici renal hasarla karakterize sistemik lupus eritematosuslu hastalarda görülen yaygin glamerulonefrit durumudur.
Süpüratif nefrit (Suppurative nephritis): Böbrekte apse formasyonu ile beraber olan fokal nefrittir.
Transfüzyon nefriti (Transfusion nephritis): Uygun olmayan kan tranfüzyonundan renal tübüler hasar meydana gelir. Hemolize olmus eritrositlerden açiga çikan hemoglobin tübül duvarlarinda yapisi tam açiklanamiyan hasar olusturur ve tübüllerin içinde depolanir. Çözünmeyen hemoglobinin yaptigi tübüler blokaj siklikla görülen üremik tabloyu ortaya çikarir.
Tüberküloz nefriti (Tuberculous nephritis): Tüberküloz basiliyle olusan interstisyel nefrit
Nefroftizis (Nephrophtisis): Genellikle böbrek tüberkülozu sonucu organin tamamen harabyetiyle beraber olan süpüratif nefrit
Nefrokalsinozis (Nephrocalcinosis): Böbrek parankiminde oldukça dagilmis kalsifikasyon odaklariyla karakterize hastalik
Nefrogram (Nephrogram): Radyoopak maddenin intravenöz enjeksiyonundan sonra beliren böbrek parankiminin filmi
Nefrolitiyazis (Nephrolithiasis): Böbrek tasi
Nefrolitotomi (Nephrolithotomy): Böbrek tasini böbrek parankimine insizyon yaparak çikartmak
Nefropati (Nephropathy): Böbregin herhangi bir hastaligi
Nefropeksi (Nephropexy): Böbregin ameliyatla fiksasyonu
Nefroptozis (Nephroptosis): Böbregin asagiya dogru fazlaca yer degistirmesi,böbrek düsüklügü
Nefroraji (Nephrorrhagia): Böbrek içine veya böbrekten kanama
Nefrosklerozis (Nephrosclerosis): Interstisyel bag dokusunun hiperplazi ve büzüsmeye ugrayarak böbregin sertlesmesi
Nefrostomi (Nephrostomy): vücudun dis yüzeyi ile böregin pelvisi arasinda parankimden geçen bir kateterle baglanti kurulmasi
Nefrotomografi (Nephrotomography): Böbregin kesitler halinde radyolojik olarak görüntülenmesi
Nefroz (Nephrosis): 1-Nefropati
2-Renal tübüler epitelyum hasari
3-Nefrotik sendrom
Nozokomial (Nosocomial): Hastane ile iliskili
Noktüri (Nocturia): Gece uykudan uyanip idrar etme
Orsidorafi(Orchidorrhaphy),Orsiopeksi (Orchidopexy): Testisi skrotal loja tesbit etmek
Orsiektomi (Orchiectomy): Testisin çikartilmasi
Orsit (Orchitis): Testisin iltihabi
Panendoskop (Panendoscope): üretra ve mesane içerisini gösterebilen alet
Panendoskopi (Panendoscopy): Panendoskopla yapilan islem
Pedikül (Sap) (Pedicle): Sap veya sapa benzeyen kisim. Organ veya olusumun tutunma ya da destek almasini saglayan sap seklindeki olusum
Penis kordisi (Penile chordee): Penis egriligi
Peyroni (Peyronie) hastaligi (Enduratio penis plastica): Penis tunika albugineasinda sebebi bilinmeyen sert plagin olusmasi
Piyelektazi (Pyelectasia): Böbrek pelvisinin dilatasyonu
Piyelogram (Pyelogram): Renal pelvis ve üreterin röntgen filmi
Piyelolitotomi (Pyelolithotomy): Tasin renal pelvisten çikartilmasi
Piyeloplasti (Pyeloplasty): Böbrek pelvisine yapilan plastik ameliyat
Pnömatüri (Pneumaturia): Idrarla gaz çikmasi
Poliorsizm(Polyorchism),Poliorsidizm(Polyorchidism): Ikiden fazla testisin bulunmasi
Pollaküri: Günlük iseme sayisinin 5-6'nin üzerinde olmasi
Postit (postitis): Sünnet derisinin iltihabi
Postvoiding sistogram (Postvoiding cystogram): Iseme sonrasi sistogram
Prepisyum (Preputium): Sünnet derisi
Priapizm (Priapism): Dört saatten uzun süren agrili ereksiyon
Prostatalji(Prostatalgia),Prostatodini(Prostatodynia): Prostat bezinde agri
Prostatizm (Prostatism): Prostat bezinin kronik hastaligi veya hiperplazisinden olusan semptomlari ve genel durumlari ifade eder
Prostatotomi (Prostatotomy): Hiperplaziye ugrayan prostata yapilan derin insizyon
Radikal: Kökten
Renografi (Renography): Böbregin radyografisi veya radyoizotop grafisi
Renogram: Renotropik karakteristigi olan radyodiagnostik ajanlarin alinmasindan sonra eksternal radyasyon detektörleriyle böbregin ekskresyon fonksiyonunun göstergesi
Retrograd piyelografi (Retrograde pyelography): Asagidan radyoopak madde verilerek çekilen film
Retzius: Simfizis pubis ile mesane arasindaki bölge
Rezeksiyon (Resection): Dokularin kesilerek çikartilmasi
Rezektoskop (Reectoscope): Rezeksiyon yapilan alet
Rezidüel idrar (Residual urine): Artik idrar; isedikten sonra mesanede kalan idrar
Sakkül (Saccula): Küçük divertikül, küçük kese
Sellül (Cellula): Küçük bosluk
Sinorsizm (Synorchism): Iki testisin birlesmesi
Anorsizm (Anorchism): Testislerin yoklugu
Kriptorsidizm (Cryptorchidism), Kriptorsizm (Cryptorchism): Inmemis testis
Orsialji (Orchialgia), Orsidodini (Orchidodynia): Testiste hissedilen agri
Orsidorafi (Orchidorrhaphy), Orsidopeksi (Orchidopexy): Testisi skrotal loja tesbit etmek
Orsiektomi (Orchiectomy): Testisin çikartilmasi
Orsit (Orchitis): Testisin iltihabi
Poliorsizm (Polyorchism), Poliorsidizm (Polyorchidism): Ikiden fazla testisin bulunmasi
Sirkümsizyon (Circumcision): Sünnet
Sistogram (Cystogram): Mesane filmi
Sistolitiyazis (Cystolithiasis): Mesane tasi
Sistolitotomi (Cystolithotomy): Mesanenin açilarak tasinin çikartilmasi
Sistometre (Cystometer): Mesane dolumu sirasinda mesane içi basinç degisikliklerini ölçen alet
Sistometrogram (Cystometrogram): Mesane içi basinç degisikliginin grafigi
Sistometrografi (Cystometrography): Mesane içi basinç ölçülmesi
Sistoplasti (Cystoplasty): Mesanenin plastik ameliyati
Sistoraji (Cystorrhagia): Mesane kanamasi
Sistosel (Cystocele): Mesane sarkmasi
Sistoskopi: Endoskopik yöntemlerle mesanenin içeriden gözlenmesi
Sistospazm (Cystospasm): Mesane spazmi
Sistostomi (Cystostomy):Mesane içinin bir kateter vasitasiyla disari açilmasi
Sistotomi (Cystotomy): Mesanenin kesilmesi
Sistoüretrogram (Cystourethrogram): Mesane ve üretranin fimi
Sonda (Sound): Metalden yapilmis silindir biçiminde içi dolu ve genellikle ucu kivrik olan, üretra veya vücudun diger kanallarindaki darligi dilatasyon yahut mesane veya vücudun diger bosluklarini degerlendirmek amaciyla kullanilan alet
Sperm: Spermatozoon
Sperm aglütinasyonu (Spermagglutination): Spermatozoanin yapisip kümelesmesi
Spermatid:Spermatozoonun gelisme safhasindaki bir hücre olup sekonder spermatositin kromozom sayisinin yariya bölünmesiyle olusur ve kendisi de metamorfozla spermatozoona dönüsür.
Spermatogenez (Spermatogenesis): Spermatozoonun olusma ve gelisme islemi
Spermatogonyum (Spermatogonium): Ilkel sperm ana hücresi
Spermatosit (Spermatocyte): Primitif germ hücresi olan spermatogoniumdan meydana gelen hücre olup iki tipi vardir;
Birincil spermatosit (Primary spermatocyte): Spermatogoniumun proliferasyonu sonucu ilk olusan hücredir.
Ikincil spermatosit (Secondary Spermatocyte): Primer spermatositin ilk mayotik bölünmesi sonucu meydana gelen hücre olup ikinci mayotik bölüme sonucu herbir ikincil spermatositten iki spermatid meydana gelir.
Spermatoksin (Spermatoxin): Spermatozoaya özgül sitotoksik antikor
Spermatore (Spermatorrhea): Orgazm olmaksizin semenin irade disi bosalmasi
Spermatosel (Spermatocele): Spermatozoa içeren epididim kisti
Spermatozoa:Spermatozoonun çogulu
Spermatüri(Spermaturia), Semenüri(Semenuria): Idrarda sperm görülmesi
Spermia: Spermin çogulu
Spermisid (Spermatocidal): Spermatozoayi tahrip eden
Spermiyogenez (Spermiogenesis): Spermatidlerin biçim ve büyüklük bakimindan degisime ugramasi sonucu spermin olusmasi
Spermiyogram (Spermiogram): Meni tetkiki
Stent: Lümenli bir olusumun açikligini devam ettiren iç destekleyici kalip
Sterilite (Sterilitiy): Kisirlik; çocuk yapma yeteneginin bulunmayisi
Stranguri(Strangury) Tekrarlayan siddetli idrar yapma arzusuyla ve agriyla damla damla çok az idrar yapma
Silüri (Chiluria): Idrara lenf sivisinin karismasi
Tomi (Tomy): Insizyon, cerrahi kesi
Torsiyon (Torsion): Burulma
Transilüminasyon (Transillumination): Dokular veya vücut boslugundan isik geçirilerek yapilan muayene yöntemi
TUR (Transüretral rezeksiyon) (Transurethral resection): üretral yoldan yapilan endoskopik rezeksiyon
Unilateral: Tek tarafli
üreterolitiyazis (Ureterolithiasis): üreterde tasin bulunmasi
üreterolitotomi: (Ureterolithotomy): üreter tasinin çikartilmasi
çiiÖÖçsiÜüüreteroliz (Ureterolysis):
1-üreterin çevre dokulardan serbestlestirilmesi
2-üreterin rüptürü
üreteroneopyelostomi (Ureteroneopyelostomy): Böbrek pelvisi ve üreter arasinda yapay açilmanin yapilmasi
üreteroneosistostomi (Ureteroneocystostomy),üreterin mesaneye yeniden agizlastirlmasi
üreteropyeloplasti (Ureteropyeloplasty): Böbrek pelvisi ve üreterin plastik ameliyati
üreteroraji (Ureterorrhagia): üreterden kanama
üreterosistoplasti (Ureterocystoplasty): üreter ve mesanenin plastik ameliyati
üreterosistostomi (Ureterocystostomy): üreterin mesaneye yeniden agizlastirilmasi
üreterostomi (Ureterostomy): üreterin vücut disina bir kateter araciligiyla açilmasi
üreteroüreterostomi (Ureteroureterostomy): Ayni üreterin iki parçasi arasinda veya ayri iki üreter arasinda (transüretroüreterostomi)anastomoz yapilmasi
üretralji (Urethralgia), üretrodini (Urethrodynia): üretral agri
üretroraji (Urethrorrhagia): üretral kanama
üretrore Urethrorrhea: üretral akinti
üretrosel (Urethrocele): üretranin vajene keselesmesi
üretrostomi (Urethrostomy): Perineden veya penoskrotalden üretranin disa açilmasi
üretrotomi (Urethrotomy): üretral darligin ameliyatla açilmasi
ürgensi (Urgency): Sikisma ani ve siddetli idrar yapma hissi,
ürinasyon (Urination), Miktürasyon (Micturition), Miksiyon: Iseme
ürinom (Urinoma): Idrar içeren kist
ürografi (Urography): Idrar yollarinin herhangi bir kisminin (böbrekler, üreterler ve mesane) röntgen filmi çekimi
ürolitiyazis (Urolithiasis): Idrar yollarinin herhangi bir yerinde tas olusumu
üropati (Uropathy): üriner sistemi ilgilendiren herhangi bir patolojik durum
ürosepsis (Urosepsis): üriner sistem kaynakli sepsis
Vazektomi (Vasectomy): Duktus deferenslerin kesilerek uçlarinin baglanmasi
Vazovezikülografi (Vasovesiculography): Duktus deferens ve veziküla seminalisin filmi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder