12 Aralık 2010 Pazar

respiratuvar alkaloz

RESPİRATUAR ALKALOZ
Respiratuar alkaloz, alveoler hiperventilasyon durumunda ortaya çıkan bir tablodur (Tablo 6). Akut
olarak ortaya çıkan bir respiratuar alkalozda (akut respiratuar alkaloz), renal kompansasyon hemen sağlanamaz. Hücre içinden hücre dışına çıkan hidrojen iyonlarının bikarbonata bağlanması sonucu, PCO2’deki her 10 mm Hg’lik düşüş için, plazma HCO3konsantrasyonu 2 mEq/L azalır. Respiratuar bozukluk 48-72 saati geçecek olursa (kronik respiratuar alkaloz), kompansasyon amacı ile böbreklerde HCO3-  sentezi azalır. Bu durumda, PCO2’deki her 10 mm Hg’lik düşüş için, plazma HCO3konsantrasyonu 5 mEq/L azalır.
            Respiratuar alkalozun tanınması, zemindeki sepsis, karaciğer yetersizliği, pulmoner emboli veya salisilat toksisitesini ortaya çıkarabilmesi açısından önemlidir. Genel durumu bozuk olan bir hastada respiratuar alkaloz her zaman akla sepsis ihtimalini getirmelidir. Yoğun bakım ünitelerinde en sık görülen asit-baz bozukluğu respiratuar alkalozdur.
 

Tablo 6. Akut ve Kronik Respiratuar Alkalozun Nedenleri

Solunum merkezinin uyarılması
Akut:    Akut anksiyete, ateşli hastalıkları, merkezi sinir sistemi hastalıkları, salisilat intoksikasyonu 
Kronik: Kronik anksiyete, merkezi sinir sistemi hastalıkları, gebelik, kronik karaciğer hastalığı
 Hipoksemi
Akut:    Akciğer hastalıkları (pnömoni, ödem, emboli), karbon monoksit intoksikasyonu
Kronik: Akciğer hastalıkları (interstisyel fibrozis), ventilasyon-perfüzyon bozukluğu
(konjenital kalp hastalığı), oksijen bağlama kapasitesinin azalması (ciddi anemi), solunan havadaki oksijen basıncının azalması (yüksek yerlerde yaşama)
Aşırı mekanik ventilasyon

Respiratuar Alkalozda Klinik Bulgular

            Respiratuar alkaloz genellikle asemptomatiktir. Bazı hastalarda baş dönmesi, parestezi, uykusuzluk ve kas krampları görülebilir. Artmış nöromüsküler iritabilite nedeniyle refleks artışı, tetani ve konvülsiyonlarla karşılaşılabilir. Gelişen alkalemi nedeniyle kalpte ritim bozuklukları ve elektrokardiyografik incelemede iskemik değişiklikler izlenebilir.         

Respiratuar Alkalozun Tedavisi

            Pek çok durumda respiratuar alkaloz tedavi gerektirmez ve altta başka bir hastalık olduğunu göstererek hekimi uyarır. Öncelikle respiratuar alkaloza yol açan hastalık tedavi edilmelidir. Ciddi akut respiratuar alkalozda torba içine solunum yaptırarak PCO2 yükseltilmeye çalışılır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder