21 Aralık 2010 Salı

preklampsi>>Gebelikte hipertansiyon...

GEBELİK VE HİPERTANSİYON
Etiyolojisi tam aydınlatılmamıştır.

gebeliğin sebep olduğu hipertansif hastalık:ülkemizde preklampsi denmekle birlikte gebelik toksikozu,geç gebelik gestozu,toksemi gravidarum,EPH(ödem,proteinüri,hipertansion) sendromu,
PIH(pregnancy induced hypertension) da denir.
ETİYOLOJİ:
primiparlarda(nullipar),ailesinde preklempsi veya eklampsi varsa,çoğul gebelik,mol hidatiform,böbrek hastalarında,kalp ve damar hastalıklarında,sosyoekonomik durumu yetersiz olanlarda,diabetli gebelerde,trizomi 13,nonimmin fetal hidrops,anne yaşının 20 altı ve 35 üstü olması gibi faktörler görülme sıklığını arttırmaktadır.
 bir teoriler hastalığıdır.oluşumu ile ilgili 3 teori ileri sürülmektedir.
1-immunolojik:
fetüste anneyle birlikte babanında gen özellikleri bulunduğu için sonuçta fetüs anne için kısmende olsa yabancıdır.fetüsü tanıma işini progesteron ve blokan antikorlar üstlenir.
primiparlarda daha sık görülmesi
eş değiştikçe tekrarlaması
immunsupreselerde daha sık görülmsi
aynı kan grubundan olanlarda daha az görülmesi gibi nedenler immunolojik faktörleri dstekler.
2-aşırı vaskuler reaktivite ve vazospazm
gebelerde prostosiklin damarlarda vazodilatasyon yaparak kalp yükünü hafifletmektdir.preklampsi adayı gebelede prostosiklin azalarak anjiotensin-II ye karşı damarın duyarlılığı artmaktadır.
3-prostoglandin üretimi yetersizliği:
gebelikte artmış anjiotnsin-II miktarı artan prostosiklinle önlenir.prostosiklin damar endotelinde üretilir kuvvatli vazadilatatördür,trombosit agregasyonunu önler.gebelikte üretimi 6 kat artar.prostosiklin(PgI) ve tromboksan A 2  arasında dengesizlikle preklampsi kendini gösterir.tromoboxan A 2 de kuvvetli bir vazokostruktordur.normal gebelerde PgI 2 üretimi tromboksanan fazla olduğu için vazaodilatatsyon görülür.
histopatolojik olarak trofoblastların yetersiz invazyonu vardır.

KLİNİK TANI:
proteinüri,ödem,hipertansiyon 3 bulgudur.20 haftadan sonra ortaya çıkar.
TA nın 140/90 mmhg dan fazla çıkması veya standart tansiyonun  sistolik 30 diastolik 15 mmhg üzerinde bulunması(6 saat ara ile ve en az 2 defa ölçüm yapılarak) tanı koydurucudur.
proteinüride  24 saatlik idrarda 300mg ın üzerinde olması.
laboratuvar bulguları:
transaminazlar hafif preklampside % 20-30 yükselir(periportal hemorajik nekroz)sarılık ve hemorajik diyatez gelişebilir.
serum albumin düzeyleri düşüktür.
normal bir kadında kan volümü 3500 ml dir.gebeliğin son haftasında bu 5000ml ye çıkar.preeklamptik kadınlara bu artış ya olmaz ya da eksik olur.
olguların % 10 unda trombosit 100.000 nin altındadır(trombositopeni)
proteinüri geç çıkabilir.
böbrekte glemerular kapiller endotelyozis vardıryani glomeruler hücreler şişmiştir.(mikroskopik)
GFR  azalır.
plasentada plasenta dekolmanı olabilir ki bu en önemli komplikasyondur.normal term gebelikte uterin kan akımı 500-700 ml/dk dır.dekolman plasenta metarnal ölümün en önemli nedenidir.
beyin damarlrında mikrotrombüs olur.
roll over testi:yan yatarken aniden sırt üstü yatırıldığında sistolik basınç 20 mmhg nın üstüne çıkması preeklampsi habercisidir.
TEDAVİ:
HAFİF PREKLEMPSİ TEDAVİSİ:
TA 150/100 >
protein 600mg >
transaminazlar >50 IU/L
trombosit sayısı 120.000 <
bu değerler hafif preeklempsi içindir.tedavisi:
yatak istirahati(yan yatış),4 saat ara ile TA ölçümü,tuz ve karbonhidrattan fakir diyet
AĞIR PREKLMPSİ SAĞALTIMI:
TA > = 160/110
proteinüri 5gm/24 saat
transaminazlar 100U/L
sağ üst kadran ağrısı
başağrısı görme bozuklukları
oligüri
72 saat içinde doğum olmalıdır.
tedaviye ilk önce magnzyu sülfat il başlanır.nöromuskuler blok yapma etkisi yanında  hafif antihipertansif ve diüretik etkisi vardır.başlangıç dozu 3-4 gm İV,daha sonra saatte 1-3 gm ile devam edilir.serumda 4 mg/dl terapötik etkisidir.
9-11 mg/dl derin tendon ref kaybolur.
13-15 mg/dl de adale paralizine bağlı solunum güçlüğü ve durması
30 gm/dl de ise kardiak arrest
doz aşımı olduğunDA KALSİYUM GLUKONAT iv 1GM ile başlar

nifedipin oral 10 mg başlamgıç
gerekirse 30 dakikada bir tekrarlanır
 günlük 120 mg yi geçmmeli yan etkileri:flushing,palpitasyon ve başağrısı
alfa metil dopa
oral 250-750 mg ile başlanır. günlük 3-4 gram maksimum.etki 12 saat sonra olur.
yan etki:letarji,hemlitik anemi,postural hipotansiyon ağız kuruluğu
labetalol
oral 100-200 mg başlanır.
İV  20 mg ile başlanır.20 dk lık aralarla 40 mg daha sonra 80 mg dozlarla devam edilir.
günlük 300 mg yi geçmez
yan etki:başağrısı,çınlama ve ellerde tremor
sodyum nitroprussid

preeklampsi tedavisinde amaç anne sağlığı 1 inci planda fetüsünki ise ikinci plandadır.
şidetli preeklampside 35 üstü veya akciğeri matur 33-35 hafta arası gebelikler sonlandırılır.şayet akciğer immatürse  kortikosteroid verilir. ve 24 saat sonra gebelik sonlandırılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder