21 Aralık 2010 Salı

Menopoz>>Klimakteryum, FSH, LH, DHEA,colles ...

MENOPOZ
Kelime anlamı olarak over fonksiyonları ve menstruasyonun tamamen kesilmesi ile eşlik den son adet kanamasıdır.

Klimakteryum:üreme döneminden menopoza geçiş ve menopozdan hemen sonraki yılları kapsar.perimenopoz,menopoz ve postmenopozu kapsar.
peri menopoz:mnopozdan 2 sene öncesinden itibaren yıllardır.
premenopoz:ilk semptomların görüldüğü klimakteryum başlangıcından menopoza kadarki dönemdir.
prematür menopoz:kadının 40 yşından önce menopoza girmesidir.
geç menopoz :kadının 55 yaşından onra menopoza girmesir.

Menopoz yaşı:2002 de tr de:45,9+--2
                      dünyada 50.2 dir.
menopozun fizyoptolojisi:
fetal hayatta 20. haftada primordial folukül sayısı 7-8 milyon
yenidoğanda 1-2 milyon
menarş yaşında 300.000-400.000
menopoz olduğunda overde 10.000
over ağırlığı 14 gm den 5 gm a iner.
      menopozan bir kaç yıl öncden itibaren östradiol ve progsteron azalır.FSH düzeyi artmaya başlar.inhibin azalması FSH ın yükselmesinden sorumlu tutulmaktadır.sikluslar anovulatuar olmaya başlar.korpus luteum ytrsizliği belirginleşir.endometriumu prolifere edemiyecek miktarda östradiol nedeniyle amenore gelişir.FSH  ve LH salgısı sürekli yüksektir artık.
perimenopozal dönemde anovulatuar sikluslar oluştukça siklus gün sayısı uzar hatta bazen amenoreler gelişir.kanama miktarları artar.
foliküler faz kısalır.salgılanan östrojen endometriumun proliferasyonu içim yetersizleşir.mns kanaması olmaz.östradiol 20 pg/ml nin altına iner.
postmenopozal dönemde FSH 20 misli artar.
postmenopozal overlerde artık östradiol yerine androstenadion ve testesteron üretilir.aynı zamanda sürrenalledende DHEA  ve DHEA-S azalarak üretilmeye devam edilir.artan gonodatropinler nedeni ile overden daha fazla testesteron üretilir.
postmenopozal dönemde östrojen düzeyi 10-20 pg/ml dir.bunun büyük kısmı östronun periferik konversiyonu ile olur.
östron ise androstenediondan perifer dokularda aromatize edilerek oluşur.

sigara içen kadınlarda menopoz yaşı düşer.
erken dönem şikayetleri:adt düzenizliği,sıcak basması,uykusuzluk ve terlemedir.
geç dönem şikayetleri:disparoni,üretrit,osteporoz,ateresklerozdur.

SEMPTOMLAR(şikayetler)

1-vazomotor bozukluklar:
bu belirtiler genlde kadınların % 80 inde görülür.
sıcak basması yüzde başlar ve göğüse iner.flushingle beraberdir.epizodiktir.genlde bulantı,baş ağrısı,gece terlemeleri ve çarpıntı şeklinde olur.MPA 10mg/gün oral veya 100 mg/ay İM ile tedavi edilirler.
2-genitoüriner atrofi:
vagina vulva üretra ve mesane trigonunda çok sayıa östrojen reseptörleri olup östrojen azaldığı için bu organlarda atrofi olur.mons pubiste kıllanma azalır.
vaginada epitel incelir.beyazlaşır ve direnci azalır.sekresyonu azalır.postmenopozal kanamaların % 15 vaginal travmaya bağlıdır. ph 6-8 e yükselir.bazikleşir.enfeksiyona direnç azalmaya başlar.atrofik vajinitler meydana gelir.
uteusta hücre bölünmesi yavaşlar ve elastikiyet azalır.desensus,sistosel,rektosel ve prolapsus ta artma meydana gelir.
pruritis görülür.urge ve stres inkontinans sıklığı artar.
disparoni görülür.vaginanın kayganlığını yitimesi sonucu oluşur.

3-postpenomozal ostoporoz:

osteoporoz:düşük kemik kütlesi ve kemik dokunun mikroyapısına  bozulma,kemik krılganlığında artış,kırığa ytkınlıkla karakterize  sistemik bir hastalıktır.kemik kütlsindeki artış menopozdan sonra aha fazla olmur.menopozdan sonra yıllık ortalama  total kemik kaybı % 1 dir.
osteporozda 3 tip kemik kırılması görülür.
1-distal önkol(colles kırığı)
2-vertebrada komprsyon kırıkları
3-pelvis kemikleri kırıkları
 ilk ikisi östrojen yetmzliği ile ilgili olup trabeküler kemik kaybı ile ilgilidir.pelvis kırığında ise hem trebekuler hemde kortikal kemik kaybı vardır.
postpenopozal osteporpz riski olanlar
1-ince,zayıf  kişiler
2-beslenme bozukluğu olanlar
3-inaktif hayatı olanlar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder