12 Aralık 2010 Pazar

Larenks iltihapları;larenjit,epiglotit

Akut Larenjit
Akut larenjit genellikle akut viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına eşlik eder. Fizik muayenede larenksin mukoza 
yüzeylerinde yaygın hiperemi veya vaskülarizasyonda artış görülür. Nedenler, viral, bakteriyel, toksik veya mekanik olabilir.
Semptomlar:
   - Hafif ateş, halsizlik
   - Ses kısıklığı
   - Öksürük
   - Larengoskopide kızarık, ödemli vokal kordlar
Tedavi:
   - Solunum havasının nemlendirilmesi
   - Bol hidrasyon ve mukolitik ajanlar
   - Öksürük kesiciler, ekspektoranlar
   - Ses istirahati
   - Bakteriyel kontaminasyon düşünülüyorsa sistemik antibiyotik (H.influenza, streptokok ve stafilokoklara etkili)
   - Belirgin ödem varlığında sistemik kortikosteroid
Quincke Ödemi
Dudakların, dilin, larenks mukozasının şişliği ile karakterize akut anjionörotik ödemdir.Ödem oluşumunda histamin serbestleşmesi sorumlu tutulmaktadır. Bu allerjik, toksik, fiziksel veya immünolojik nedenlerle meydana gelebilir.
Semptomlar:
    -Dispne
    -Seste boğukluk
Tedavi:
    -Anti-histaminikler
    -Adrenalin
    -Sistemik kortikosteroid
    -Ciddi solunum problemi olduğunda endotrakeal entübasyon yapılır, trakeotomi bazen gerekli olabilir. 
Epiglottit 
Larenks girişinin sıklıkla hiperakut seyreden, ödemli, flegmonlu iltihabıdır. Daha çok Haemophilus influenzae Tip B, Streptococcus pneumonia gibi bakterilerle oluşur. Genellikle öncesinde nazofarenks bölgesi enfeksiyonları vardır. Ağırlıklı olarak okul çağındaki çocuklarda görülür. Erişkinlerde ise sıklıkla epiglotit abseleşmeye yol açar. Çocukluk çağında dar anatomik oranlar nedeni ile çok tehlikeli, hayatı tehdit eden hastalık tablosudur. Bundan dolayı acil olarak tedavisinin yapılması gerekmektedir.
Semptomlar:
    -Ateş
    -Genel durumda bozulma
    -Dispne
    -Larengoskopide epiglot şiş, ödemli ve hiperemik
Tedavi:
    -Soğuk buhar inhalasyonu
    -Parenteral sistemik antibiyotikler
    -Sistemik kortikosteroid
    -Ciddi solunum problemi olduğunda endotrakeal entübasyon yapılır, trakeotomi bazen gerekli olabilir.
Stenozan larengotrakeit (psödokrup)
Küçük çocuklarda görülen, virus enfeksiyonlarına bağlı gelişen ve gevşek subglottik dokuların iltihabi şişmesine neden olan hastalık tablosudur.
Semptomlar:
    -Giderek şiddetlenen ve havlar tarzda öksürük
    -Dispne
    -Tiraj
    -Siyanoz
Tedavi:
    -Solunum havasının nemlendirilmesi
    -Parenteral sistemik antibiyotik profilaksisi
    -Dispnesi olan olgular hastanede gözlem altında tutlmalıdır
    -Ciddi olgularda sistemik kortikosteroid eklenebilir
    -Ciddi solunum problemi olduğunda endotrakeal entübasyon yapılır, trakeotomi bazen gerekli olabilir.
Reinke Ödemi
Vokal kordların Reinke aralığındaki lokal lenfatik dolaşım bozukluğu ve damar duvarlarının hasarına bağlı subepitelyal ödematöz hiperplazisidir. Genellikle kronik ses yüklenmesi olan sigara içicilerinde görülür. Etyolojide altta yatan kronik bir sinüzit de bulunabilir. Tedavisinde; hastalığa neden olabilecek irritasyon faktörünün ortadan kaldırılması ve vokal kord mukozasına yapılacak cerrahi bir insizyondan burada toplanmış sıvının aspirasyonu yeterlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder