12 Aralık 2010 Pazar

inmemiş testis

            Testisin skrotuma inişi sırasında oluşan çeşitli etkenler nedeniyle olması gerekenden farklı bir yerde
bulunmasıdır. Genellikle inguinal kanal içinde testise rastlanır.
            Normal testiküler iniş birçok faktörden etkilenir. Bu süreçteki herhangi bir anormallik infertilite ve malignensi riski taşıyan, kriptorşidizm de denilen inmemiş testise yol açar. Testisin inişi, endokrin, parakrin, büyüme ve mekanik faktörlerin henüz tam olarak aydınlatılamamış etkileşimi ile olmaktadır.
Testiküler hormonlar, androjen, hCG, büyüme faktörleri, gubernakulum, intraabdominal basınç ve patent bir processus vajinalis, testisin inişini etkileyen faktörlerden birkaçıdır.
Term bebeklerin %3’ünde ve prematürelerin %33’ünde görülür. Doğumdan sonraki 12 ay boyunca oran %1’e iner.

PATOLOJİ

            Testisin skrotumda değil de inguinal kanalda yerleştiği inmemiş testiste, endokrin, parakrin ve mekanik faktörler suçlanmaktadır. 
Testiküler hormonlar, androjen, hCG, büyüme faktörleri, gubernakulum, intraabdominal basınç ve patent bir processus vajinalis, testisin inişini etkileyen faktörlerden birkaçıdır.

KLİNİK BULGULAR

            Testis skrotumda palpe edilemez. İnguinal kanalda ve iç ring hizasında palpe edilen testis, muayene sırasında aşağı çekildiğinde skrotuma indirilemez. Testis torsiyonu normal populasyona göre daha sıktır. Torsiyon gerçekleşirse, kasık ağrısı, kasıkta şişlikte artış ve morluk görülür. İnguinal herni sıklıkla inmemiş testise eşlik ettiğinden bu da göz önüne alınmalıdır.
KLİNİK GİDİŞ
            Doğumdan sonra 12 ay boyunca kendiliğinden inme olasılığı olduğundan 1 yaşa kadar beklenir. Bir yaşa kadar inmemiş olan testis cerrahi olarak indirilir.

 

            Ayrıntılı anamnez ve dikkatli bir fizik inceleme şarttır. Sıcak ortamda, belden aşağısı tamamen soyulmuş bir çocuğu sıcak ellerle muayene esastır. Tüm inguinal kanalın palpasyonu, testis hissedildiğinde de kibarca tutup skrotuma indirmeye çalışmak sırayla yapılması gereken manevralardır. Ele gelen testis, skrotuma kadar indirilebiliyor ve bırakıldığında tekrar yukarı kaçıyorsa bu retraktil yani utangaç testis olarak tanımlanır. Ameliyat etmeyi gerektirmez. Kremasterik kasların aşırı aktivitesi olarak tanımlanbilecek bu durum çocuğun büyüyüp testisin inguinal kanaldan geçemeyecek kadar hacimlenmesi ile ortadan kalkar.
Eğer inguinal kanalda palpe edilen testis elle skrotuma indirilemiyorsa, o zaman inmemiş testisten bahsedilir.

AYIRICI TANI

Retraktil testis, nonpalpabl testis, inguinal herni ve kordon iksti en sık karıştığı patolojilerdir.

PROGNOZ

1-      Malignite: İnmemiş testis hikayesi olan yetişkinlerde testis kanseri gelişme riski, normal popülasyona göre 10-60 kat fazladır.
2-      Fertilite: İnmemiş testisli hastalarda anormal semen analizi sonuçları vardır. Bulunması gerekenden daha yüksek ısıda duran testislerde atrofi gelişir.
3-      Psikolojik sorunlar
4-      Travmaya açıklık
5-      Testis torsiyonu riski
TEDAVİ
İnmemiş testisin tek tedavisi cerrahidir. Doğumdan sonra 12 ay boyunca kendiliğinden inme olasılığı olduğundan 1 yaşa kadar beklenir. Bir yaşa kadar inmemiş olan testis cerrahi olarak
İndirilir.
İnguinal kesi ile inguinal kanalda bulunan testis, diseke edilip çevre dokulardan arındırılır. İnmemiş testiste yüksek oranda görülen fıtık kesesi veya pateny processus vajinalis ayrılıp yüksek ligasyon uygulanır. İndirilen testis skrotum cildi ile tunica dartos arasında oluşturulan poşa yerleştirilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder