21 Aralık 2010 Salı

eklampsi

EKLAMPSİ
Şiddetli preeklampsiye konvülziyonların eşlik ettiği formdur.

%0.2-0.5 arası sıklığı vardır.
intrapartum,antepartum ve postpartumda görülebilir.postpartum 48 saat sonra eklampsi görülmez.kesin tedavisi gebeliğin sonlandıılmasıdır.
hastada klinik grand mal tipi epilpsisine benzer konvulziyonlar görülür.tonik klonik kasılmalarından sonra uyku dönemi gelir.konvülziyonlar ağız kenarında  fibriler oynamalarla başlar daha sonra tüm vücuda yayılıt.konvülziyonlar esnasında diafragmada  kasıldığı için solunum durur.konvüziyonlar bittikten sonrada sık ve derin solunum başlar.

semptomlar:baş ağrısı,bulanık görme,fotofobi,irritabilite,geçici hafıza kaybı,apigastrik ağrı,bulantı kusma eklampsinin habrcisidir.
TEDAVİ:
konvülziyonları önlmek için magnezyum sülfat bazende klorpromazin kullanılır.solunum yolu açık tutulmalıdır.akciğer ödemi meyana glebilir.
digital kullanabiliriz.oksijen ve diüetik verilir.kan basıncı diyastolik 100 üzeinde ise antihipertansif kullanılır.
magnezyum sülfat tedavisinin eklampsi krizini nasıl engelldiği bilinmemektdir.daha çok periferik sinirledeki nöromuskuler bleşkdeki
asetilkolin dejarjını zaltarak etki yaptığı zannedilmekle birlikte gebelikte tokolitik etkiside vardır.yüksek dozda ise solunum depresyonu olur.patelle reflksi ve solunum sayısıyla hastalar takib edilir.
ilk olarak 3-4,5gm  İV yavaş olarak uygulanır.serum Mg seviyes 5-8 mg/dl olacak şekilde saatte 1,5-3 gm  infüzyona devam edilir.
10-12 mg/dl de derin tendon refleksi(patella) kaybolur.
13-15 mg/dl de solunum durur.
25-30 mg/dl de kardiak arrest olur.
patella refleksi alınmaz ve solunum felci olmuşssa kalsiyum glukonat(antidot)  % 10 luk İV 1 gm(1 ampul) yapılır.
eklampsi geçienler hemen magnezyum sulfat vermek krizi geçirmez.onun için diazepam verilmeli.ve hasta uyutulmalı fetüs monitörden takip edilmelidir.bazıları eklampsi tedavisinde klorpromazin de kullanırlar.
hipertansiyonun kontrolu içinde uteroplasental akımı çok azaltmayan hidralazin tercih edilmelidir.antihipertansiflerin kullanımı ağır preeklampsideki gibidir.
hidralazin 5 mg İV başlanılır.15-20 dakikada bir verilir.30-60 dakikada pik yapar.4-6 saat devam eder.ateş basması,çarpıntı,angina yan etkileridir.
diazoksit çok güçlü arteriyoler vazokonstruksiyon yaptığı için pek tercih edilmez.
sodyum nitroprussid de kullanılabilir.
eklampsi krizi geçiren kadın sessiz ve ışıksız yerde doğurmalıdır.miad sınırda ise doğum yaptırılır.değil ise indüksiyon yapılır.
postpartumda ise kan basıncı takibi ile birlikte konvülziyonun önlenmesi gerekir.
ayırısı tanı:
epilepsi,hipokalsemi,ilaç intoksikasyonu,MSS tümörleri,hipoglisemi,alkol,azotemi,asidoz,kafa kırıkları,primer renal hastalıklar ve kronik hipertnsiyon
HELLP SENDROMU
Ağır preeklapsinin eritrosit ve trombosit tahribi ile ortaya çıkan formudur.
H: hemoliz total biliubin 1,2mg/dl den fazla
EL:(karaciğer enzimlerinin yükselmesi)LDH 600 U/L den fazla SGOT ve SGTP 70 U/L den fazla
LP(düşük trombosit sayısı 100.000 den az.
damar endotelinde hasar mevcuttur.damar lümeninde fibrin birikimi sonucu trombosit  aktivasyonu serotonin ve tromboksan A2 çıkması ile vazospazm olur.endotel hasarından dolayı prostosiklin salınımı azlırfibrin hepatik sinüsleri tıkar ve  staz olur.bir süre sona subkapsüller ve intra parankimal kanamalar başlar gilisson kapsülü gerilerek sağ hipokondriumda ağrı olur.
doğum herzaman geçmesi için çözüm olmayabilir.
ayırıcı tanı:hepatit,safra kesesi hastalıkları,peptik ülser
tedavide 12 saat aralıklarla 1 mg deksametazon İV  uygulanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder