21 Aralık 2010 Salı

dış kulak yolu hastalıkları>>othematom, perikondritis, zona zoster oticum, otitis eksterna

 OTHEMATOM
Genelde travma sonucu ortaya çıkar.Aurikilaya travmatik etkiler olan meslek hastalıklarında daha çok olmaktadır.Örnek:Yıpratıcı sporlar;boks,güreş,karete...vs.  Darbe sonucu hematom oluşur.Ponksiyonla erken
drenaj yapılır.Gecikmiş olgularda drenaj yapılıp tamponla tatbik uygulanmalıdır.Drenajda steriliteye uyulması gerekir.Aksi halde perikondritise dönüşebilir.

PERİKONDRİTİS
Genelde antisepsiye uyulmaya kulak operasyonlarından sonra gelişir.En önemli belirtisi ağrıdır.Sonucunda fronkül tarzı apseler olabilir.Kötü bir kulak yapısı oluşabilir.Enfekte bölgeye betadin uygulanmalıdır.Şayet pseudomanas etkinse tedavide antibiyotik verilir.Apseleşme olmuşssa drenaj gerekir.

ZONA ZOSTER OTİCUM
Herpes zosterin konkaya yerleşmesi sonucu standardında olduğu gibi ağrılı veziküllerle ortaya çıkar.Önce kahverengiye dönüşen bu veziküller sonra iz bırakmadan geçerler.Şayet herpes enfeksiyonuna fasiyal paralizi eşlik ederse ramsey-hunt sendromu denir.
Tedavi semptomatiktir.Ağrı varsa aneljezik.Fasiyal paralizi gelişmiş ise krtikosteroid verilir.
Aurikulada 50 yaş öncesi bening tümöral oluşumlar gözlenirken 50 yaş üstünde maling oluşumlar gözlenebilmektedir.Özellikle güneş ışığına maruz kalanlarda yassı hücreli karsinom oluşabilmektedir.

AKUT OTİTİS EKSTERNA
Dış kulak yolunun çubukla temizlenmesi veya benzer travmalar enfeksiyona zemin hazırlar.Etken psoudomonosa aroginasadır.Genelde ağrı olur.Aurikilaya bastırıldığında ağrının çok artması özgü bulgusudur.Konuşarak da ağrı artar.Dış kulak yolu hiperemik ve ödemlidir.Akıntı olabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder