21 Aralık 2010 Salı

Antepartum kanamalar>>PLASENTA PREVİA, ABLATIO PLASENTA, VAZAPREVİA

ANTEPARTUM KANAMALAR

20 haftaya kadar olan kanamalar abortus,20 haftadan doğuma kadar olan kanamalar antepartum kanamalar olarak incelenir.
Gebeliğin 24 üncü haftasından doğumun başlangıcına kadar olan kanamalardır.
A-obstetrik olmayan nedenler
1-koagulasyon bozuklukları
2-servikal erozyon,eversiyon,servisit,polipler
3-serviksin,vaginanın ve vulvanın bening ve maling lezyonları
4-vaginal varisler ve laserasyonlar
B-obstetrik nedenler
1-servikal mukusun atılması(nişan)
2-plesenta previa
3-ablatio plasenta
4-plasenta circumvallata
5-marginal sinus rüptürü
6-uterin rüptür
7-insersio valemantosa

PLASENTA PREVİA
Pl. pravia da plesenta imp. yeri cavum uterinin alt bölgeleridir(alt segment).cavum uteride olan çekilmeler nedeniyle intervillöz aralıklardan kanamalar olur.
pl. pravia totalis:int. servikal os. tamamen plasenta tarafından kapalı.
pl. pravia partialis:int. servikal os kısmen kapalı.
pl. pravia marginalis:plasenta kenarı int. os sınırında. en sık
marginalisin bir hafif formu ise baz insersiyodur
genellikle birbirlerine dönüşürler.
ETİYOLOJİ:
1-ilerlemiş yaş
2-artmış parite
3-çoğul gebelik
4-abortus geçmişi
5-sezaryen veya diğer uterin insizyonlar
6-anemi
7-anormal prezentasyonlar
8-uterus konturlarını bozan tümerler
9-infeksiyonlar

fertilize ovumun  geç olgunlaşarak implante olması veya tubadab hızlı transportuna bağlı olarak ortaya çıkar.alt segmente decudua  incedir.bu yüzden plasenta derinlere girebilir.
SEMPTOMLAR:
ağrısız ve istirahatta başlar kanama.alt segment çekilmesiyle yeryer  ayrılır ve kanama olur.2. tremestrde lekelenme,bol kanama 3. tremestrde.situs anomalilerine sık rastlanır.
doğum sırasında atoni kanamaları olabilir.
Karın ağrısı ve uterus kontraksiyonlarının olmaması praviyayı dekolmandan ayıran en önemli özelliktir
TANI:
travay sırasında tuşe çok tehlikelidir.ameliyathanede yapılmalıdır.
ulrasonla bakılır.karar verilemezse MR  dan faydalanılabilinir.
PROGNOZ:
plasenta ayrıldıkça madde alışverişi azalır.bebek az beslendiğinden fetal distresle bebek kaybedilebilir.
AYIRICI TANI:
ablasyo plasenta,serviks ca,servikal polip,marginal sinus rüptürü

semptom
Plasenta previa
Ablasyo plasenta
Dışa kanama
Var
Var, Önemli kısım uterus içinde kalır
Ağrı ve hassasiyet
Yok
Uterus ağrılı
Uterus
yumuşak ve kontrakte değil
Uterus Sert
Uterus hacmi
Normal
Beklenenden büyük
Prezente kısım
Mobil
Mobil fikse
Kanama rengi
Açık kırmızı
venez kan görünümü
ÇKS
Normal
Duyulmaz
Hemorajik şok
Yok
hafif-ağır şok var
İdrar bulgusu
Normal
proteinüri-silendirüri var

TEDAVİ
Anne, çocuk ve plasentanın durumuna göre yapılır.Kanama hayatı tehdit ediyorsa gebeliğe son verilir.Hafifse yatak istirahatı, kan temini ve tokolitik uygulanır.Çocuk doğurtulurken braxton hicks manevrası(28. haftası ve sonrası) uygulanır. çocuk ayaktan çekilir makat basısıyla kanama durur şokla mücadele edilir.Damar yolu açık tutulur.Perforasyon varsa histerektomi yapılır.
K0MPLİKASYONLAR:
Maternal Komp.
MAterrnal eksitus, antepartum ve intrapartum kanama, plasentaakreata, operatif travma, enfeksiyon, emboli, sheehan sendromu, akut tubuler yetmezlik,fetomaternal hemoraji
Fetal:Fetal prematürüte,intrauterinasfiksi,doğum taravması ve fetal hemoraji,IUGR
Kesinlikle vajinal tampon yapılmamalıdır.
Renal hasar terminal dönemde en sık görülür.Annenin kan kaybı çok olursa anne şoka girer çocuk fetal distres olur.çocukta situs anomalileri olur.

ABLATIO PLASENTA
Fetüsün doğumdan evvel plasentanın implantasyon yerinden kısmen veya tamamen ayrılmasına ablatio plasenta yada plasenta dekolmanı denir.En sık intrapartum fetal ölüm nedenidir.3.premester kanamalarının en sık nedenidir.
ETİYOLOJİ
%50-70 de neden saptanamaz.
1.Lokal vasküler hasar yapan hastalıklar
Preeklampsi-eklampsi,kr. hipertansiyon,DM,kr.renal hastalık
2.Uterin renöz basınçta ani yükselme
Venekava kompresyonu,şoka bağlı sekonder vazodilatasyon,aortik kompresyon sonucu sekonder vazodilatasyon,anesteziye bağlı paralitik vazodilatasyon
3.Mekanik faktörler:Travma,uterin ani dekompresyon(hidramniyoz),kısa umbilikal kordon traksiyonu
4.Folik asit ve C vitamini yetmezliği
5.Multiparite
Preeklampsi ve kronik hipertansiyonla birlikte en sık görülür.
Gebe uzun süre sırt üstü yatarsa uterus vekava inferiyora basınç yapar kan akımı yavaşlar .İntervillöz aralıklarda kan göllenir ve bu basınç artışıyla plasenta ayrılabilir.
PATOGENEZ
Desidua sınırında kılcal damar rüptürü ile kanama başlar.Plasenta yerinden ayrılır.kan vaginaya akar.Kanama kuvvetli ise kan myometriyum içine oradanda serozaya ilerleyebilir.Uteroplasenterapopleksi(couvellaire)tablosu oluşur (en ağır tip)Şiddetli kanamalarda şok,DİC,oliguri ve anüri ile birlikte ağır tablo oluşabilir.
Ven kanı alınır,pıhtılaşma zamanı saptanır.Kan pıhtılaşmazsa hiperfibrinolis ve harcama koagulopatisi vardır.
Kan pıhtılaşır fakat bir saat içerisinde pıhtı erirse fibrinolitik aktivitede artış vardır.
SEMPTOMLAR
Sesiz bir tablodan ağır şoka kadar gidebilir.
Vaginal
 kanama,karın ağrısı,Uterin kasılması ve Uterin hassasiyettir.
Desidua ve plasenta trombo plastiini maternal dolaşıma girerek DİC YE neden olduğu kabul edilir.
Şoka bağlı 0larak hipovolemik ve hemorajik şok bulguları olur.
AYIRCI TANI:
Plasenta previa,akut batın yapan hastalıklar(akut kolesistit,akut apandisit vs.)
LABORATUAR BULGULARI:Anemi,Trombositopeni,fibrin yıkım ürünlerinde artış,pıhtılaşma bozukluğu
Kan basıncı takibi yapılır,damar yolu açılır.Amaç uterusu biran önce boşaltmaktır. bebek canlı ise sezaryen yapılır.Eğer DİC gelişmiş ise özellikle antitrombin 3 açığı kapatılmalıdır.Bu yüzden taze dondurulmuş plazma verilir.Bundan başka DİC te heparinde kullanılır.DİC e bağlı olarak akut cor pülmonale emboli sonucu gelişir.
İNSERSİYOVELAMENTOZA(VAZAPREVİA)
Göbek kordonunun plasentaya insersiyon yerinden damarların ise zarlar üzerinden seyredip sonra plasentaya girmesidir.Tedavisi acil sezaryandır.

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Allah bi daha o günleri yaşatmasın hamileliğimde her şey normalken ne ağrım ne sızım vardı 31 haftalık gebeydim bi anda kanamam başladı bebeğimi kaybettim sandım çok şükür Allah bana bağışladı yaşadıklarımı unutamam doktorun takibi çok önemli ihmalkarlığı benim de yavrumun da canına mal oluyordu.:( Stres yorgunluk üzüntü hamilelikte olmaması gereken şeyler Vesile olanları Allah a havale ediyorum.

Yorum Gönder