21 Aralık 2010 Salı

Abortus>Düşükler, imminens, İnsipiens

ABORTUSLAR

Spontan,provake ve selektif abortuslar olmak üzere 3 e ayrılır.
fetüs ve eklerinin gebeliğin 20. haftasından önce ve fetüs 500 gm ağırlığa ulaşmadan uterus dışına atılmasına abortus denir.
Klinik formlar şunlardır.Ab. İmminens(düşük tehdidi),Ab. İnsipiens(durdurulamayan düşük),Ab. İnkompletus(tamamlanmamış düşük),Ab. Kompletus(tam düşük),Missed Ab.,Septik Ab.
Erken abortus 0-12 haftalar arası
Geç abortus 12-20 haftalar arası

ETİYOLOJİ
1-Kromozomal nedenler:En sık nedenidir.bunlar otozomal trisomiler(en sık) 13,16,21,22,monosomiler(turner sendromu),triplodiler ve tetraploidilerdir.trizomiler en sık 16.kromozomda görülürler.
2-İmmünolojik nedenler:Lupus antikoagulan antikoru bunların başında gelir.Bu antikor + olan olgularda günde 60-80 mg aspirin ya da 40-60 mg kortizon verilir.(özellikle plasentayı geçmediği için prednisolon)
3-Endokrin nedenler:En çnemlisi corpus lteum yetmezliği sonucunda ortaya çıkan progesteron yetmezliğidir.fertilize olduktan sonra ovum progesteron desiduaya blastokistin imp. için gerekli değişiklikleri yapar.progesteron yetersiz olursa bu değişim tam gerçekleşemez ve imp. tam olamaz ve düşük olur.mid luteal fazla progesteronun 9 ng/ml altında olmasıyla yetmezlik tanısı konulur.tedavi olarak ovulasyonun 3. günü 100-200mg progesteron oral veya intravaginal olarak verilir.bu tedavi 12. haftaya kadar devam eder.Aynı zamanda hiportriodizm de abortusa neden olabilir.
4-Uterusa ait nedenler:Uterus didelfus,uterus bikornis bikollis,uterus septus gibi konjenital müllerian anomaliler abortusu artırır.bazı algularda düzeltici metroplasti ameliyatları yapılır.sub mukoz  myomlarda abortus riski artar.asherman sendromunda artar(bu sendromda  olan yapışıklıklar exize edilerek ve sonra östrojen verilerek tedavi edilmeye çalışılır).servikal yetersizlik.
5-Enfeksiyonlar:Enfeksiyonlar prostoglandin sentezini başlatarak abortusa neden olabilecekleri gibi ağır molformasyonlu bebeklerin doğmasına neden olabilirler.
6-Sistemik hastalıklar:KVS hast.,hipertansiyon
7-Travmalar:Amniyon zarı yırtılması ile birlikte plasentayı ayırarak ablasiyoya dolayısıyla da abortusa neden olurlar.bundan başka travma olarak ağır psişik bozukluklarıda sayabiliriz.
8-Toksik nedenler:Folik asit antagonistleri,kurşun,civa,arsenik,anestezik maddeler,aşırı sigara,alkol ve narkotik maddeler.
Ayırıcı Tanı:Ektopik gebelik,pyosalpinks,myomlar,hiperöstrojenizm,mol hidatiform
PATOGENEZ:
Genelde ilk fetüs exitus olur daha sonra kanama gerçeklerşir.bunun sonucunda enflamasyon ve nekroz olur ve plasenta yerinde ayrılır.
ABORTUSLARDA KLİNİK:
1-Abortus imminens:Az miktarda Vaginal kanama vardır.Smfiz pubis üzerinde  hafif kramplar tarzında ağrılar olabilir.servikal kanal kapalıdır(internal os kapalı).
hasta yatak istirahati yapar.koitus yasaklanır.gerekirse sadasyonu sağlamak için barbitüratlar kullanılır(diazem).hormon yetersizliği varsa progesteron,immunolojik neden varsa aspirin ya da kortizon  verilir.ancak fetüs exitus olmuşsa progesteron verilmemelidir.çünkü missed abortusa neden olur.
2-Abortus İnsipiens:Vaginal kanama vardır.İmminense göre kanama fazladır.ağrı fazladır.internal os açıktır.Tedavide uterus boşaltılır(revizyon küretaj).
3-Abortus İncompletus:Kanama boldur.İçerisinde doku parçaları bulunur.Uterus beklenen cesametten küçüktür.Gebelik testi – tir genelde.Ama içede fetüs parçası kalmışsa gebelik testi + olabilir.Damar youlu açılır,hazır kan bulundurulur.tedavi kürtaj veya vakum aspirasyonudur.
4-Septik Abortus:Yüksek ateşli dönemde uterus boşaltılmadan önce  enfeksiyon kontrol altına alınmalıdır.enfeksiyon tedavisine başlandıktan 6 saat sonra fetüs alınır.
5-Missed Abortus:Fetüs intra Uterin ölmüştür ve 6-8 haftadır dışarı atılmamaktadır.Uterus ya normal cesamette ya da küçülmüştür.ağrı ve kanama yoktur.Kollum kapalıdır.Mükoid vasıfta kahverengi akıntı vakaların bir kısmında vardır.Gebelik testi – tir.U zun bir süre uterusta kalan gebelik ürünleri bir süre sonra DİC e yol açar.bu nedenle uterusun boşaltılmasına karar vermeden önce kan fibrinojen değerlerine bakılmalıdır(kanama olmaması için).Ultrasonla Fetüsün öldüğü hemen saptanabilir.DİC  varsa kurete edilmeden önce fibrinojen hazır bulundurulmalıdır.Ve pıhtılaşma bozukluğu önlenmelidir.2. tremestr gebeliklerinde ise ilk önce servikal dilatasyon sağlanmalıdır.bu yüzden oksitosin ve prostoglandinler ile uterus kontraksiyonlar başlatılır.Şayet başarılı olunamazsa intra amniotik instillasyon(izotonik solüsyonların amnion kesesi içerisine zerkedilmesi) ya da extra amniotik instillasyon(izotonik solusyonların amnion kesesi ile uterus arasına zerkedilmesi) işlemleri yaplır.bizim klinikte ikincisi kullanılmaktadır.
Abortuslarda bebek ölür ve etrafında pıhtılaşmış kan kapsül yaparsa buna karneöz mol denir.Eğer amniyon sıvısı ve koriyonik membranlar arasında hematom meydana gelirse ve noduler bir hal alırsa buna tüberoz mol denir.bazen bebek içerde masere olur,fetüs fetüs kompresus denen yassılaşmış fetüs olur.bu parşömen kağıdı gibi bir hal almışsa buna fetüs papriseus denir.
PROVAKE ABPRTUSLAR:
1-Medikal Abortuslar:Maternal sağlığın tehlikeye girmesi nedeniyle 10 haftayı geçse bile gebelik sonlandırılabilir.normalde  gebelik 10 haftaya kadar ne sebeple olursa olsun sonlandırılınabilinir.terapötik abortusta denir.12 haftaya kadar servikal kanal dilate edilir ve vakum küretajla sonlandırılır.uterus ile amniyon kesesi arasına rivanol solusyonu verilerek gebeliğin sonlandırılması sağlanabilir.prostoglandin uygulamasıda  uterusun kasılmalarını artırarak abortusu sağlar.
amniyon kesesi içerisine dışardan tuzlu su verilebilir..fetüs ölür.48 saat sonra spontan abortus olur.
2-Krininal Abortuslar:10 haftadan sonra olan gayri meşru durumlar,tecavüze uğrama,gebeliği saklama gibi nedenlerle garip cisimlerle(şiş,kuş tüyü,tığlar…vs) gebeliğin sonlandırılmaya çalışılmasıdır.

Habituel Abortsu:Peşpeşe 3 gebeliğin abortusla sonlanmasıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder